Všetci máme svoje osobité chyby. Všetci sme prasknuté hlinené nádoby. Tieto praskliny a chyby, ktoré sú v každom z nás, robia náš život zaujímavým a vzácnym. Len musíme každého prijať takého, aký je a vidieť v ňom len to dobré.

politika kvality

KONTAKT

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON ( DD a DSS HRON)
 • ŠKN 19/III Dubová
 • 976 97 Nemecká
 • Tel.: 048 619 23 20
 • Fax: 048 670 00 71
 • riaditeľka zariadenia: 048 670 00 70
 • vedúca sociálno-zdravotného úseku: 048 670 00 73
 • vedúci technicko-hospodárskeho úseku: 048 670 00 74
 • sestra zariadenia: 048 670 00 72
 • ekonómka zariadenia: 048 670 00 76
 • E-mail:hron@ddhron.sk
 • http://www.ddhron.sk
 • Štatutárny orgán (zástupca) - Ing. Šurábová Margita


E-mail príjemcu:
Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Predmet:

Text:

Všetky údaje sú povinné!

politika kvality