Vianočná pošta
V dnešnej počítačovej dobe je posielanie pohľadníc poštou ojedinelé. Preto sme s radosťou privítali možnosť zapojiť naše zariadenie do projektu: Vianočná pošta. Prvé pohľadnice už začali chodiť. Ako môžete na fotkách vidieť, naši obyvatelia s nadšením čítali prekrásne vianočné verše venované len im samým. Tešíme sa, že počas celého mesiaca prídu ďalšie pohľadnice.
späť do zoznamu fotogalérie