Týždeň mozgu
Od 14. do 20. marca 2022 sa konala celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Išlo o celosvetové podujatie, do ktorého sa Slovensko zapojilo už po 15 krát. Cieľom tejto kampane bolo upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a poukázať na dôležitosť cvičení na podporu činnosti mozgu. Ľudský mozog potrebuje v boji proti predčasnému starnutiu sústavný tréning a neustálu stimuláciu svojich funkcií. Tréningom môžeme mozog rozvíjať a udržiavať v dobrej kondícii. Aj naše zariadenie sa zapojilo do celosvetovej akcie: „Týždeň mozgu“. Po krátkej prezentácii nasledovalo fyzické cvičenie s tenisovými loptičkami na podporu koncentrácie, potom nasledovali viaceré praktické cvičenia zamerané na koncentráciu a logické myslenie.
späť do zoznamu fotogalérie