INFORMÁCIE, SPRÁVY, VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Etický kódex verejného obstarávania

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2018 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2018 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2018 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Ponuka prebytočného majetku

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2017 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2017 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2017 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2017 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Plán verejného obstarávania pre rok 2017

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2016 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2016 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2016 o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 €

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2016 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Plán verejného obstarávania pre rok 2016

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2015 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2015 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2015 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2015 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Plán verejného obstarávania pre rok 2015

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2014 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2014 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2014 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Plán verejného obstarávania pre rok 2014

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2014 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Informácia o zadaní zákaziek - recertifikácia a dozorné audity systému manažérstva

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2013 o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € a podlimitných zákazkách

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2011 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2011 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €