20.10.2021 Muzikofiletika s p.Fiľom
Dnes sme si predstavili pastierské ľudové hudobné nástroje ako sú fujary, píšťalky, koncovky a aj iné hudobné nástroje: drumbľa, gajdy, akordeón a zvonce. Účastníci sa veľmi pekne zapájali, hrali na koncovkách, spievali a niektorí si dokonca aj zatancovali.
späť do zoznamu fotogalérie