16.9.2021 Prvá pomoc - prednáška




Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Ide o súbor opatrení, ktoré sa poskytujú postihnutému ešte pred odborným zdravotníckym ošetrením. Prvú pomoc je povinný poskytnúť pri priamom ohrození života, choroby či úrazu každý človek. Neposkytnutie prvej pomoci môže znamenať zbytočnú smrť! Na dnešnej prednáške sme si povedali o tom, ako správne zareagovať v krízovej situácii.




späť do zoznamu fotogalérie