Tvorivé dielne-výroba karnevalových masiek - 11.2.2022
Fašiangy  majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. V minulosti ako aj dnes sú obdobím veselosti a hodovania, vyvrcholením ktorého je fašiangová zábava s maskami vyjadrujúcimi „svet naruby“, v ktorom sa stierali spoločenské bariéry. V rámci tvorivých dielní sme si vyrobili vlastné fašiangové masky. Práca nám išla od ruky. Vytvorili sme si nielen vlastné-autentické masky, ale sme sa pri tom aj skvele zabavili.
späť do zoznamu fotogalérie