Novoročný koncert-Prameň
Dnes 4.1.2023 do nášho zariadenia zavítali členovia speváckej skupiny Senior z Denného centra Prameň v Brezne. Po dojímavom príhovore vedúcej speváckej skupiny odznelo niekoľko vianočných piesní. Prijímatelia sociálnej služby si so spevákmi na záver zaspievali Tichú noc.
späť do zoznamu